WhatsApp Us Now +6072388166

Tuntutan Ilmu

Home / Tuntutan Ilmu

TUNTUTAN ILMUTIGA ILMU WAJIB PELAJARI


Hukum menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap orang yang mukallaf samada lelaki dan perempuan serta mengamalkannya kerana amaran kepada orang yang berilmu...KEWAJIPAN MENDIDIK ANAK-ANAK ILMU AKIDAH


Hukum mendalami ilmu agama merupakan fardu ain bagi setiap orang yang mukalaf...