MAJLIS PENGHARGAAN: IMAM MOHD HAMBALI & BILAL MOHD SHAH