Misi & Objektif


MISI

Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ke arah takwa.


OBJEKTIF

1. Masjid sebagai institusi rujukan dalam kehidupan seharian;

2. Masjid sebagai pusat perpaduan ummah dan pembangunan masyarakat;

3. Melahirkan masyarakat penyayang dan kekal dengan Islam;

4. Mengembang budaya ilmu dan kefahaman Islam;

5. Memupuk rasa cinta kepada masjid;

6. Dan menjadikan masjid mampu berdikari.